banner-industriesjpg

Merkintäohjelmisto kaikille teollisuudenaloille ja säännöksille

Jokaisella teollisuudenalalla on omat kehittyvät säännöksensä ja käytäntönsä. Yritykset luottavat kaikilla teollisuudenaloilla siihen, että BarTender auttaa heitä täyttämään nuo vaatimukset helposti käyttöönotettavalla, konfiguroitavalla ja turvallisella teknologiallaan.

Tässä muutama esimerkki:

NACD:n (Kansallinen kemianteollisuuden jakeluliikkeiden järjestö) ylpeänä jäsenenä autamme kemikaalivalmistajia, -jakelijoita ja -maahantuojia täyttämään GHS-merkintästandardin vaatimukset ja muut tärkeät kemikaalien merkintävaatimukset.

Food Logistics -lehden elintarviketeollisuuden kärkiteknologioiden FL100+-listan jäsenenä autamme yrityksiä täyttämään ruoka-aineallergeeneja koskevien merkintälakien vaatimukset EU:ssa ja elintarvikkeiden merkintävaatimukset kaikissa maissa.

BarTender on otettu käyttöön sairaaloissa, apteekeissa, laboratorioissa ja lääkäriasemilla ympäri maailman varmistamaan tiedonkeruun ja seurannan, jota terveydenhuollon merkintäjärjestelmien on tuettava nykyajan säännellyissä ja tuotantoketjujen ympäristöissä.

BarTender on turvallinen FDA (Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto) -yhteensopivien UDI-järjestelmien komponentti lääketieteellisten laitteiden merkinnässä; lääketeollisuuden tuotteiden merkinnän validoiduissa järjestelmissä; ja logistiikan, varastoinnin ja kuljetusten yhteensopivuuden sekä jäljitettävyyden merkintästrategioissa maailman tuotantoketjuissa.

Lisätiedot

Teollisuudenalat
Kemikaalien merkintä
Elintarvikkeiden ja juomien merkintä
Terveydenhuollon merkintä
Lääketieteellisten laitteiden merkintä
Lääketeollisuuden tuotteiden merkintä
Tuotantoketjun merkintä

Säännökset ja standardit
EU:n ruoka-aineallergeenien kuluttajatietoasetusten (FIC) merkintä
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n CFR 21 -säädöksen osa 11 / Hyvät tuotantotavat (GMP) Liite 11
GHS (Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu merkintäjärjestelmä)
UDI (Unique Device Identification)

Asiakkaamme kertovat

"BarTenderin integroitavuus mihin tahansa ERP-järjestelmään sekä käyttöturvallisuustiedotteiden luonti- ja hallintajärjestelmään täydennettynä helppokäyttöisillä ja tehokkailla Intelligent Templates™ -malleilla on tehnyt siitä luotetuimman ohjelmistotuotteemme GHS-yhteensopivan merkitsemisen integrointiin ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisuun kaikille kemianteollisuuden asiakkaillemme."
– Rick Schilling, toimitusjohtaja, Integrated Productivity Systems (IPSi)