banner-medicaldevicesjpg

Yksilöllinen laitetunniste (UDI)

BarTender®-ohjelmisto on FDA-yhteensopivien UDI-järjestelmien turvallinen komponentti ympäri maailman. Maailman lääketieteellisiä laitteita tuottava teollisuus valitsee BarTenderin sen helpon käyttöönoton ja konfiguroitavan teknologian takia, jonka takeena on teollisuudenalan asiantuntemuksemme – me ymmärrämme säännöstenmukaisuuden ja prosessien aiheuttamat haasteet, joita lääketieteellisten laitteiden valmistajat kohtaavat.

Tutustu interaktiiviseen sisältöön alla – opi kaikki mitä sinun tulee tietää UDI-merkinnästä: Tarraelementit, määräajat, UDI-merkintämenetelmien automaattiset tunnistusteknologiat


UDI-yhteensopiva merkintä

UDI on laitteen jäljityksen mahdollistava tunniste tai koodi lääketieteellisessä laitteessa, tarrassa tai pakkauksessa. Siinä on kaksi osaa: Staattinen välinetunniste eli Device Identifier (DI) on yksilöllinen jokaiselle versiolle ja mallille. Tuotantotunnus eli Production Identifier (PI) on dynaaminen numero, joka määräytyy useiden eri tietojen perusteella. Jokaisessa lääketieteellisen laitteen ja -tuotepakkauksen etiketissä on näyttävä UDI-tunniste sekä silmämääräisesti että automaattisesti luettavassa muodossa.

Osoita tarroja hiirellä niin saat lisätietoa UDI-etikettien komponenteista. Osoita hiirellä tänne, niin näet RFID:n

Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu (AIDC): Kaksiulotteiset 2D-viivakoodit

Molemmissa tarroissa on kaksiulotteinen GS1 DataMatrix -viivakoodi Kaksiulotteisen viivakoodin lisäulottuvuus tarjoaa kyvyn välittää enemmän tietoa paljon pienemmässä tilassa. UDI-tunnisteen on oltava sekä silmämääräisesti ja automaattisesti luettavissa tarrasta.

BarTender sisältää yli 400 esimuotoiltua ja käyttövalmista viivakoodikomponenttia, mukaan lukien suuren valikoiman 2D-viivakoodistoja.

Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu (AIDC): Yksiulotteiset 1D-viivakoodit

Suurempi tarra sisältää yksiulotteisen Code 39 -viivakoodin, joka voi olla vaatimuksena joissain terveydenhuoltojärjestelmissä. Loppukäyttäjän vaatimukset ovat tärkeä tekijä automaattisen tunnistusteknologian valinnassa UDI:a varten.

Minkä tahansa teknologian valitsetkin, BarTender tekee automaattisesta tunnistuksesta ja tiedonkeruusta helppoa yli 400 esimuotoillulla ja käyttövalmiilla viivakoodikomponentilla, jotka perustuvat 59 eri viivakoodistoon ja 12 lisäviivakoodistandardiin.

Päivämäärä

Päivämäärän mukaan ottaminen ei ole pakollista. Jos päivämäärä kuitenkin näkyy tarralla, sen on sisällettävä myös tuotantotunnustiedot (PI).

Kaikki päivämäärät (viimeinen käyttöpäivä, valmistuspäivä) on muotoiltava ISO-standardin mukaisesti: VVVV-KK-PP. Väliviivat ovat pakollisia.

Väri

UDI-tarra voi olla yksinkertainen, monimutkainen tai jotain siltä väliltä. Väriä voidaan käyttää yrityskuvan viestintästrategian tukemiseen tai jopa uuden tietoulottuvuuden luomiseen tietyissä viivakoodistoissa.

BarTender tarjoaa ylivertaiset väriominaisuudet tekstille ja grafiikalle helppokäyttöisellä ja intuitiivisella suunnittelukäyttöliittymällä.

Laitetunniste (DI)

Laitetunnisteella voi tunnistaa ainoastaan yksittäisen mallin tai version, ja vain yhtä myöntävän viraston laitetunnistetta voidaan käyttää tietyn version tai mallin tunnistukseen. GS1 GTIN- tai HIBCC LIC -voivat toimia laitteen laitetunnisteina.

Laitetunnistetta ei voi käyttää uudelleen – kun laitetta muutetaan, tarvitaan uusi laitetunniste, mikä johtaa uuteen malliin tai versioon.

Tuotantotunnus (PI)

Tuotantotunnus on laitteen version tai mallin yksilöllinen, dynaaminen numero ja sen on sisällettävä kaikki tarralla näkyvät tiedot, kuten eränumero, sarjanumero, valmistuspäivämäärä tai viimeinen käyttöpäivä.

Näissä tarroissa tuotantotunnus koostuu eränumerosta ja päiväyksestä.

Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu (AIDC): RFID

Kun UDI-tunniste on luettava ilman viivakoodien edellyttämää suoraa näköyhteyttä, RFID:n käyttö UDI-tunnisteen automaattisena tunnistus- ja tiedonkeruuteknologiana voi tehostaa tuotantoketjua. RFID tarjoaa myös ainutlaatuiset, markkinoille saattamisen jälkeiset seurantaominaisuudet implantoitaville laitteille.

BarTender tukee täysin kattavaa RFID-tagien ja -koodausten valikoimaa malleilla, joissa on sisäänrakennetut RFID-antennit ja vaatimustenmukaisuuden mahdollistavat liiketoimintasäännöt.

Symbolit

Valmistajat voivat valita erittäin yksinkertaisen UDI-merkinnän tai päättää sisällyttää tarraan useita tietoja, joista osa esitetään kuvakkeilla ja symboleilla. BarTenderillä useimmin käytetyt symbolit on helppo sisällyttää mukaan UDI-tarraan, kuten EU:n CE-symboli sekä erilaisia tietoja ilmoittavat kuvakkeet, kuten viimeinen käyttöpäivä, valmistuspäivä ja "Särkyvää".


UDI-järjestelmän luominen

Yhdysvaltain FDA on määritellyt UDI-järjestelmän toteutukselle neljä vaihetta:

 1. Kehitä standardisoidut UDI-tunnisteet
  UDI-tunnisteet luo ja niitä ylläpitää lääketieteellisten laitteiden valmistaja FDA:n akkreditoimien virastojen kautta, kuten GS1, HIBCC ja ICCBBA.

 2. Aseta UDI-tunniste laitteen silmämääräisesti ja automaattisesti luettavissa olevaan etikettiin
  Etiketti on UDI-tunnisteen oletussijainti ja jokainen lääketieteellinen laite on merkittävä. Myös jokaisessa laitepakkauksessa on oltava UDI-tunniste.

 3. Lähetä vaaditut tiedot GUDID-tietokantaan
  FDA:n globaali UDI-tietokanta (GUDID) on lääketieteellisten laitteiden tietojen julkisesti saatavilla oleva tietovarasto, josta voi tehdä hakuja.

 4. Noudata täytäntöönpanon määräaikoja


Kansainväliset pyrkimykset UDI:n yhdenmukaistamiseksi

Lääketieteellisten laitteiden toimialan kansainvälinen luonne tekee UDI-tunnisteiden käyttöönotosta ongelmallista. Kuinka toteutetaan jäljitettävyys toimialalla, jonka valmistajat ja loppukäyttäjät sijaitsevat ympäri maailmaa lukuisilla eri sääntelyvaltaan kuuluvalle alueilla? Voiko kokoelma erilaisia laitetunnistejärjestelmiä suojella globaalia potilasturvallisuutta tehokkaasti vai pitääkö kaikkien maailman maiden sopia yhteisistä protokollista?

UDI-järjestelmät eivät koskaan ole identtisiä maantieteellisesti, mutta siihen, että yksikään järjestelmistä voisi toimia, vaaditaan jonkinlaista sääntelyn lähentämistä.

Lääkinnällisten laitteiden sääntelyä käsittelevä kansainvälinen foorumi (IMDRF) perustettiin UDI-säännösten yhdenmukaistamiseksi. IMDRF-foorumia hallinnoivat Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto (FDA), Kanadan terveysviranomainen Health Canada, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, Japanin lääkevirasto (PMDA), Brasilian lääkelupaviranomainen ANVISA ja Australian lääkeviranomainen TGA (Therapeutic Goods Administration) WHO:n toimiessa virallisena tarkkailijana.

Konsortion tavoitteena on luoda yhdenmukaistettu, kansainvälinen UDI-tietokanta (UDID), jonka olennaisia osia ovat:

 • UDI-tunniste ja UDI-tietoväline perustuvat standardeihin
 • Missä tahansa päin maailmaa lääketieteelliseen laitteeseen sovellettavaa UDI:a tulee voida käyttää globaalisti ja sen tulee täyttää kyseisen alueen sääntelyviranomaisen UDI-vaatimukset.
 • Kansallisia tai paikallisia tunnistenumeroita ei tulisi käyttää UDI-tunnisteen korvaajana
 • Sääntelyviranomaisten ei tulisi määrittää näiden UDI-standardien muokkaamismenetelmää
 • UDID:n keskeisiä elementtejä ei tulisi muokata
 • UDID:n tulisi käyttää strukturoitua HL7 SPL-tuotetarraa (Structured Product Labeling) ja verkkopohjaista käyttöliittymää tiedonvaihtoon
 • UDI:n tulee tunnistaa jokainen lääketieteellinen laite, ellei tuotteella ole poikkeuslupaa

IMDRF toteaa myös, että kansallisten tai alueellisten säännösten ei tulisi rajoittaa automaattisen tunnistamisen sekä tiedonkeruun menetelmiä. Ryhmä ennakoi, että sen työ tulee tarjoamaan ainutlaatuisia, yhdessä sovittuja, samaa arkkitehtuuria, muotoja ja ainutkertaista IT-kieltä käyttäviä tietojoukkoja, protokollia ja validointimenetelmiä.


UDI:n täytäntöönpanomääräajat Yhdysvalloissa

 • 24.9.2014 (vuosi lopullisen päätöksen jälkeen)
  Luokkaan III kuuluvien lääketieteellisten laitteiden ja kansanterveyslain (PHS) nojalla lisensoitujen laitteiden etikettien ja pakkausten on sisällettävä UDI-tunniste ja ne on lähetettävä GUDID-tietokantaan. (Vuoden jatkoaikaa on mahdollista anoa). Luokan III itsenäisissä ohjelmistoissa on myös näyttävä oma UDI-tunniste.

 • 24.9.2015 (kaksi vuotta lopullisen päätöksen jälkeen)
  Implantoitaviksi tarkoitetuissa, elämää ylläpitävissä ja elämää tukevissa laitteissa on myös näyttävä UDI-tunniste ja ne on lähetettävä GUDID-tietokantaan. Useasti käytettäväksi tarkoitetuissa laitteissa, jotka on käsiteltävä käyttökertojen välillä, on näyttävä pysyvä UDI-tunniste itse laitteessa. Elämää ylläpitävässä ja elämää tukevassa itsenäisessä ohjelmistossa on myös näyttävä UDI-tunniste.

 • 24.9.2016 (kolme vuotta lopullisen päätöksen jälkeen)
  Niissä luokan III laitteissa, jotka edellyttävät UDI-tunnistetta, ja jotka on tarkoitettu useasti käytettäviksi sekä käsiteltäväksi käyttökertojen välillä, on näyttävä pysyvä UDI-tunniste itse laitteessa. Luokan II lääketieteellisten laitteiden etiketeissä ja pakkauksissa on näyttävä UDI-tunniste ja ne on lähetettävä GUDID-tietokantaan.

 • 24.9.2018 (viisi vuotta lopullisen päätöksen jälkeen)
  Niissä luokan II laitteissa, jotka edellyttävät UDI-tunnistetta, ja jotka on tarkoitettu useasti käytettäviksi sekä käsiteltäväksi käyttökertojen välillä, on näyttävä pysyvä UDI-tunniste itse laitteessa. Luokan I lääketieteellisten laitteiden etiketeissä ja pakkauksissa on näyttävä UDI-tunniste ja ne on lähetettävä GUDID-tietokantaan.

 • 24.9.2020 (seitsemän vuotta lopullisen päätöksen jälkeen)
  Niissä luokan I laitteissa, jotka edellyttävät UDI-tunnistetta, ja jotka on tarkoitettu useasti käytettäviksi sekä käsiteltäväksi käyttökertojen välillä, on näyttävä pysyvä UDI-tunniste itse laitteessa.

Merkitsemisteknologiat ja UDI

Mikä automaattisen tunnistamisen sekä tiedonkeruun teknologia minun pitäisi valita?
IMDRF määrittää keskeisissä suosituksissaan, että UDI-säännösten "ei pitäisi rajoittaa automaattisen tunnistamisen sekä tiedonkeruun menetelmiä". Siksi Yhdysvaltain FDA ei määritellyt automaattisen tunnistamisen sekä tiedonkeruun teknologiaa lopullisessa päätöksessään.

Teknologian valintamahdollisuus on siis valmistajalla, mikä mahdollistaa globaalin UDI-järjestelmän nopeamman käyttöönoton ja antaa lääketieteellisten laitteiden valmistajille sekä sääntelijöille mahdollisuuden käyttää kaikkia tulevaisuudessa mahdollisesti saataville tulevia teknologioita.

Napsauttamalla alla olevia kuvakkeita voit lukea lisätietoja automaattisista tunnistusteknologioista ja merkitsemismenetelmistä, joita UDI-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi käytetään.

Yksiulotteiset 1D-viivakoodit

Yksiulotteisia 1D-viivakoodeja on kaikkialla ja niitä on helppo luoda sekä lukea. Useimmilla terveydenhuoltolaitoksilla on omat 1D-viivakoodistojen lukijat. Joitain yleisiä lääketieteellisten laitteiden yksiulotteisia 1D-viivakoodeja:

 • Code 39 -koodiin voi koodata vähemmän merkkejä kuin useimpiin nykyisin käytössä oleviin viivakoodeihin. Kuitenkin lääketieteellisten laitteiden suurin ostaja, Yhdysvaltojen puolustusministeriö, määrittää useiden tuotantoketjunsa sovellusten merkintäkoodiksi Code 39:n.
 • Code 128:aa käyttäen voi koodata minkä tahansa 128 ASCII-merkistä ja se on tehokkaampi kuin Code 39, sekä mahdollistaa suuremman tietomäärän tallennuksen suhteellisen pieneen tilaan. ICCBBA 128 on erikoismuotoinen Code 128 -koodi veren merkintään – Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto (FDA) luokittelee ihmiskudoksen lääketieteelliseksi laitteeksi.
 • DataBar-viivakoodiperheen omistaa GS1, yksi UDI-tunnisteita myöntävistä virastoista. Se sisältää terveydenhuoltosektorilla yleiset viivakoodit pienten kohteiden edellyttämiä pienempiä tiloja varten muotoiltuna.

Kaksiulotteiset 2D-viivakoodit

Kaksiulotteisissa 2D-viivakoodeissa käytetään ristikkäiskuvioisia nelikulmioiden sarjoja kaikenlaiseen aakkosnumeerisen tiedon koodaukseen ja ne sisältävät tehokkaan virheiden korjauksen. 2D-koodeja pidettiin aiemmin "eksoottisena" teknologiana, koska koodien lukijat olivat harvinaisia. Nyt kun mobiililaitteita ja 2D-koodeja lukevia sovelluksia on helposti saatavilla, 2D:stä on muodostunut uskottavampi vaihtoehto, josta on tulossa lääketieteellisten laitteiden merkintästandardi.

Viivakoodistoihin kuuluvat mm. Data Matrix, QR Code, Aztec Code ja PDF 417. Toisen ulottuvuuden lisääminen kasvattaa koodiin mahtuvien tietojen määrää valtavasti ja väri voi toimia kolmantena tietojen lisäulottuvuutena.

RFID-tagi

RFID-tagin on vain oltava tietyn välimatkan sisällä lukijasta, jotta se voidaan lukea – siihen ei tarvitse olla suoraa näköyhteyttä, kuten viivakoodiin. Tagi voidaan ommella tekstiililaitteeseen, kiinnittää pahvilaatikkoon tai jopa upottaa implantoitavaan laitteeseen.

Luettavan ja muutettavan RFID-tagin sisältävä laite tarjoaa dynaamisen tiedonvaihdon laitteen ja käyttäjän välillä. Luettavalla ja muutettavalla RFID-tagilla on myös potentiaali yhdistää lääketieteellinen laite esineiden Internetiin (IoT).

Merkitsemismenetelmät

Kuinka voin luoda UDI-merkinnän?
Merkitsemismenetelmät vaihtelevat riippuen merkittävästä materiaalista, laitteen käyttöympäristöstä ja sen käyttösovelluksesta. Napsauta jotain alla olevista materiaaleista, niin näet siihen käytettävät merkintämenetelmät. Lisätietoa menetelmästä saa napsauttamalla sitä.

 • Muovilaitteiden valaminen, etsaus, pistemerkintä
  Muovit/elastomeerit
 • Metallilaitteiden valaminen, etsaus, pistemerkintä, takominen, hehkutus
  Metallit
 • Tekstiililaitteet: kirjailu- ja värjäysprosessit
  Kankaat
 • Suoramustesuihku- ja lämpösiirtotarran tulostus
  Pahvilaatikot
 • Suoralämpö- ja lämpösiirtotarran tulostus
  Tarrat
 • Valaminen
 • Suora lämpömenetelmä
 • Pistemerkintä
 • Takominen
 • Mustesuihku

 • Laserhehkutus
 • Laseretsaus
 • Valokemiallinen etsaus
 • Lämpösiirto

 • Tekstiilien merkintämenetelmät

Valaminen

Laitteen merkitseminen valamalla suoritetaan tuotantoprosessin aikana luomalla laitekokonaisuuteen olennaisesti kuuluva merkintä.

Valaminen edellyttää metallin, muovin tai elastomeerin lämmittämistä nestemäiseen muotoon ja sitten sen kaatamista muottiin, jossa se saa jäähtyä ja kovettua haluttuun muotoon.

Suora lämpömenetelmä

Suoralämpötulostin ei käytä mustetta tai väriainetta lääketieteellisen laitteen tarran tulostuksessa. Sen sijaan kemiallisesti käsitelty ja lämpöherkkä paperi liikkuu paperia lämmittävän ja mustia merkkejä luovan tulostuspään editse.

Suora lämpömerkitseminen on erityisen kustannustehokas tapa luoda UDI-tarroja, mutta merkintä ei ole kestävä.

Pistemerkintä

Pistemerkintöjä käytetään kaksiulotteisten datamatriisikoodien luomiseen. Ne luodaan mekaanisella tapilla, joka iskee sarjan pieniä pisteitä laitteen pintaan.

Pistemerkintää voidaan käyttää kaikissa kovapintaisissa lääketieteellisissä laitteissa.

Takominen

Laitteen merkitseminen takomalla tapahtuu tuotantoprosessin aikana ja siinä luodaan laitteeseen olennaisesti kuuluva merkintä.

Takomisprosessi alkaa raakamateriaalin ollessa kiinteässä muodossa. Mekaanista voimaa, kuten vasaraa, korkeapaineista vesisuihkua tai lämpövoimaa, käytetään materiaalin muovaamiseen haluttuun muotoon.

Suoramustesuihku

Korkean resoluution (300 pistettä (dpi) tuumaa kohden ja yli) suoramustesuihkumerkintää käytetään pääasiallisesti tuotantolinjojen loppupuolella. Koska tarroja ei tarvita, mustesuihku voi olla taloudellinen valinta pakkausten merkitsemiseen.

Laserhehkutus

Laserhehkutusta käytetään rautametallista valmistettujen laitteiden merkintään lämmittämällä laitteen pintaa oksidikerroksen luomiseksi. Merkintä on täysin tasainen ja säilyttää laitteen pinnan ehjänä.

Hehkutusta käytetään implantoitavissa laitteissa, kuten tekonivelissä sekä steriloitavissa tai muutoin uudelleen käsiteltävissä laitteissa, kuten skalpellit ja hammaslääkäreiden porat.

Laseretsaus

Laseretsauksessa lasersäde läpäisee laitteen pinnan ja poistaa materiaalia merkinnän aikaansaamiseksi.

Etsausta voidaan käyttää metalleihin, mutta sitä voidaan myös käyttää laajempaan substraattien valikoimaan, kuten muoveihin ja elastomeereihin.

Valokemiallinen etsaus

Valokemiallisessa etsauksessa luodaan merkintä rautametalliin tai muuhun metalliin kemiallisella prosessilla ja menetelmää käytetään yleisesti alumiinista valmistettujen lääketieteellisten laitteiden merkintään.

Laitteen pinta pinnoitetaan valoherkällä kemikaalilla ja laitteeseen kohdistetaan merkinnän muotoinen UV-valo.

Tekstiili

Jotkut lääketieteelliset laitteet on tehty tekstiilimateriaalista, kuten jotkut ortopediset tuet tai telemetrian tarkkailulaitteet. Nämä edellyttävät erilaista merkintästrategiaa.

Yleisiä merkintätapoja ovat kirjailu- ja värjäysprosessit. Yksiulotteiset 1D-viivakoodit eivät ole resoluutioltaan tarpeeksi tarkkoja tekstiilikäyttöön, joten on käytettävä muita teknologioita. Kaksiulotteiset 2D-viivakoodit ovat yleisiä. Myös RFID:n käyttöä voidaan laajentaa, sillä RFID-sirun voi ommella tekstiililaitteeseen.

Lämpösiirto

Lämpösiirto on kustannustehokas tapa tulostaa erittäin kestäviä 1- ja 2-ulotteisia UDI-viivakoodeja.

Tulostinpää lämmittää mustenauhan (="lämpö"). Nauha sulaa tulostettavalle pinnalle (="siirto"), ja muste imeytyy tarraan luoden korkearesoluutioisen UDI-tunnisteen.

BarTender ja UDI: Luotettava. Skaalattava. Mukautuva.

BarTender® on merkintäohjelmisto, joka mukautuu vastaamaan UDI:n globaaleja säännöksiä ja liiketoiminnan vaatimuksia. Aina monikansallisista suuryrityksistä pieniä ja erikoistuneita tuotevalikoimia tarjoaviin valmistajiin, lääketieteellisten laitteiden toimiala luottaa BarTenderin turvallisiin sekä tarkistettaviin viivakoodi- ja RFID-merkintöihin, jotka auttavat säilyttämään säännöstenmukaisuuden ja pitämään liiketoiminnan käynnissä.

BarTender tarjoaa keskitetyn hallinnan ja täydet, koko merkintäprosessin kattavat kirjausketjuominaisuudet, kuten sähköiset allekirjoitukset kaikissa merkitsemisprosesseissa, mikä auttaa täyttämään UDI-järjestelmien turvallisuusvaatimukset. Tulostinkohtaiset käyttöoikeudet ja räätälöitävien asetusten tasot tarjoavat kattavan suojauksen ja ominaisuuksia aina pelkän tulostuksen mahdollistavista asetuksista monimutkaisiin, rooliperustaisiin käyttöoikeuksiin ja tarramuotojen salaukseen.

Säännöstenmukaisuus- ja tuotantovaatimukset jatkavat muuttumistaan. BarTenderin intuitiiviset mallit mahdollistavat käyttämiesi mallien, muotojen ja prosessien nopean muuttamisen ja tukevat kehittyvien yhteentoimivuusstandardien vaatimusten noudattamista HL7-pohjaisilla UDI-tietokantayhteyksillä (UDID).

BarTender on luotettu UDI-kumppanisi


Mikä BarTender-versio sopii sinulle?

Valitse alta versio, josta haluat tietää enemmän, tai lataa ilmainen 30 päivän kokeiluversio, niin voit tutustua kaikkiin BarTenderin ominaisuuksiin ja katsoa itse kuinka se voi auttaa sinua vaativimmissakin merkintä- ja viivakooditarpeissa sekä paljossa muussa. Tai ota meihin yhteyttä, niin saat lisätietoa siitä miksi BarTender on alansa luotetuin ohjelmisto.

Luo
(Suunnittele ja tulosta)

Basic-versio

Professional-versio

Aloita käyttö vain minuuteissa!

Kaikki Basic-ominaisuudet ja lisäksi:

 • Suunnittele ja tulosta tarroja, kortteja, magneettiraitakortteja sekä paljon muuta.
 • Optimoi tulostusnopeus missä tahansa tulostimessa tai merkintälaitteessa.
 • Suunnittele tiedonsyöttölomakkeita, joissa on tietojen tarkistus ja jotka hyväksyvät tulostuksenaikaiset syötteet näppäimistöltä tai viivakoodinlukijalta.

Käyttöoikeudet perustuvat tietokonemäärään

 • Tietojen luku CSV-tiedostoista, tietokannoista ja Excelistä. Tietueiden helppo haku ja valinta tulostusta varten.
 • RFID-tarrojen koodaus.

Käyttöoikeudet perustuvat tietokonemäärään

Luo ja automatisoi
(Suunnittele, tulosta ja hallitse)

Automation-versio

Enterprise Automation -versio

Kaikki Professional-version ominaisuudet ja lisäksi:

Kaikki Automation-version ominaisuudet ja lisäksi:

 • Automaattinen tulostus kaikista käyttöjärjestelmistä, järjestelmistä tai laitteista tietotapahtumien ja SDK-pyyntöjen mukaan.
 • Suunnittele älykkäillä Intelligent Templates -malleilla ylläpidon minimoimiseksi.
 • Tulostusympäristön suojaus käyttäjä- ja käyttäjäryhmärooleilla.
 • Valvo reaaliaikaista tulostustilaa ja tarkastele yksityiskohtaisia järjestelmäkäytön historiatietoja.

Käyttöoikeudet perustuvat tulostinmäärään

 • Tulosta automaattisesti verkkopalvelun ohjelmointirajapinnan tai TCP/IP-tietoliikenteen mukaan.
 • SAP- ja Oracle-integrointi.
 • Hyödynnä keskitettyä järjestelmänhallintaa, selainkäyttöistä tulostusta, keskitettyä mallivarastoa versiohallinnalla, sähköisen allekirjoituksen tukea, täydellistä SDK-hallintaa, älykorttikoodausta ja paljon muuta.

Käyttöoikeudet perustuvat tulostinmäärään

Lisätiedot

Teollisuudenalan ratkaisu
BarTender-ohjelmisto lääketieteellisten laitteiden tarroihin ja merkintään

Säännöstenmukainen ratkaisu
BarTender ja FDA:n CFR 21 -säädöksen osa 11

PDF-tiedosto
BarTender-ohjelmisto lääketieteellisten laitteiden merkintään

Esimerkkitapaus
Globaali, useita laitoksia kattava FDA:n CFR 21 -säädöksen osan 11 mukainen lääketeollisuuden tuotteiden merkintä

Teollisuudenalan ratkaisu
Tuotantoketjun merkinnän hallinta

BarTender-esittely

Osta BarTender


Asiakkaamme kertovat

"Arvioimme useita kilpailevia ratkaisuja ja tulimme siihen tulokseen, että BarTender on paras valinta tarrojen suunnitteluun ja tulostukseen edistyneen ohjelmointikäyttöliittymänsä, äärimmäisen luotettavuutensa, poikkeuksellisen tukensa ja vertaansa vailla olevan joustavuutensa ansiosta. BarTenderin integrointi Innovatumin ROBAR-järjestelmään mahdollistaa maailman parhaan tarraohjelmiston käytön kaikkien Yhdysvaltojen ja kansainvälisten merkintäsäännösten mukaisesti."

– Ardi Batmanghelidj, toimitusjohtaja, Innovatum, kehittänyt ROBAR-tarrajärjestelmän Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n määräysten mukaisille lääketeollisuuden tuote-, laite- sekä bioteknologiaympäristöille